Juridische info en disclaimer 

De website met internetadres www.toussaint.be is gericht op inwoners van België en daarbuiten. Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten en figuren. De intellectuele (eigendoms)rechten aangaande deze website berusten bij Toussaint NV behoudt al haar rechten voor. 

Ieder gebruik, geheel of gedeeltelijke vermenigvuldiging en/of reproductie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Toussaint NV is verboden. Een verzoek om toestemming voor gebruik van delen van deze website kunt u indienen via info@toussaint.be 

Aan de inhoud van deze site is grote zorg besteed. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor eventuele fouten in de tekst. 

Toussaint NV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid. Toussaint NV behoudt te allen tijde het recht de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen. 

Bepaalde links op deze site leiden naar hulpbronnen die door een derde partij worden onderhouden en over wie Toussaint NV geen controle kan uitoefenen. Toussaint NV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van informatie neergelegd in deze hulpbronnen